Basia Preen – singer/songwriter

Moja przygoda z muzyką zaczęła się trzy lata temu. Po wielu latach pobytu w Anglii wróciłam do Polski. Tu poznałam Teatr Tańca i Ruchu, dzięki czemu zaczęłam tańczyć. Taniec oraz kontakt z artystami Gór Izerskich i okolic bardzo mnie zainspirował i otworzył umysł. A muzyka, która zawsze gdzieś głęboko we mnie tkwiła, zaczęła wypływać sama.


My adventure with music started 3 years ago. After many years spent in England I came back to my home town in Poland. Here I accidentally came across a theatre of dance and movement, what had an unexpected effect on me. Dance became a connection with my innerself and new friends and artists from Izery Mountains brought lot of inspiration. My music started pouring out on its own.

O mnie / About me

W Londynie jako studentka fotografii nocami pracowałam w Arts Club’ie w Soho w roli barmanki. Był to klub pełen ludzi teatru, TV, filmu oraz muzyków. Czułam się tu jak w domu. Obok Arts Club’u znajdował się sławny Ronnie Scott’s Jazz Club. Sąsiedzkie znajomości okazjonalnie pozwalały wpaść do Ronnie Scott’s gdzie można było posłuchać cudownej muzyki świata.

Emocje i teksty w moich utworach łączą się z prawdziwymi ludźmi i ich historiami. Pracując jako fotograf w Londynie miałam styczność z różnymi kulturami, co wpłynęło na muzykę, która gra w mojej duszy i często jest bardzo różnorodna. Dzięki muzyce odkryłam podskórną, trudną do zdefiniowania, wręcz metafizyczną energię, która niesie ze sobą niesamowity ładunek emocjonalny, a przy tym łączy ludzi. Jest moją medytacją i przynosi ogromną radość, którą chciałabym się dzielić.


In London during the day I was a photography student and by night I worked as a barmaid in The Arts Club in Soho. A place full of Theatre people, creative souls working for TV, Film industry and musicians. I felt here at home. Next door there was the famous Ronnie Scott’s Jazz Club. Fortunately the good neighbourly relations occasionally allowed me to listen to beautiful music of the world in Ronnie Scotts.

The emotions and lyrics in my songs relate often to real people and their life stories. Working as a photographer in London I stumbled upon many cultures, what I believe later had an influence on my songs, which can be quite varied. My music somehow has a notion of something metaphysical, a difficult to describe energy, which carries a very emotional content and it connects people. It is my meditation and brings bags of happiness that I would like to share.